Met andere woorden de werkelijkheid leren zien zoals ze is: de mooie maar ook de moeilijke momenten.

Vaak zijn we doordrongen van subtiele mechanismen om de werkelijkheid anders te willen dan hoe ze zich aan ons presenteert.
Nu eens jagen we de maakbaarheid van het geluk na. Dan weer beladen we ons met stress om de koersrichting te wijzigen.
Of we zitten in de mallemolen van oordelen, piekeren, plannen, ... . Ondertussen glippen zovele waardevolle momenten tussen de mazen van ons bewustzijnsnet.

De bereidheid om het hier en nu onvoorwaardelijk te aanvaarden, creëert inzicht in onze conditioneringen. Dit genereert energie om bewuster in het leven te staan. Zo ontstaat groei naar meer (keuze)vrijheid en dragen we op een actieve manier bij aan onze gezondheid en levenskwaliteit.

Tal van wetenschappelijke publicaties getuigen over de positieve invloed van mindfulness op onze mentale en fysieke gezondheid. Zo kan mindfulness:

  • dagelijkse stress en stressklachten doen dalen
  • doeltreffend zijn bij omgaan met angst, onrust, piekeren, (chronische) pijn, …
  • je wapenen tegen een (mogelijkse herval van) depressie
  • het risico op burn-out verminderen
  • de concentratie aanscherpen
  • de creativiteit en authenticiteit bevorderen
  • de zinvolheid van het leven verdiepen
  • empathie en mededogen vergroten

Soms is het lijden te groot en het draagvlak om de blik naar binnen te werpen te klein. Op dat moment is andere professionele hulp aangewezen.